Δεν θέλω τη συμπόνοια κανενός.

Σάς ενημερώνουμε ότι η με αριθμ. πρωτ.: Φ.12/879/88413/Γ1/20-7-2010 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Διδασκαλία- πρόγραμμα σπουδών των νέων διδακτικών αντικειμένων που θα εισαχθούν στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία που θα λειτουργήσουν με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)- επανεξέταση & επικαιροποίηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων και οδηγιών για τα διδακτικά αντικείμενα του ολοήμερου προγράμματος», εστάλη για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πηγή

Ο Γρηγόρης έριξε μια ματιά στο Α.Π. Πληροφορικής και παρέθεσε ορισμένες επισημάνσεις στον κόμβο Επιμόρφωσης Β’ Επιπέδου και, με την άδεια του, σταχυολογώ μερικές:

Γ΄ τάξη:
«Οι μαθητές αναλαμβάνουν την παρουσίαση ενός θέματος από μια περιοχή του αναλυτικού προγράμματος. Π.χ. “Οι περιπέτειες του Οδυσσέα”. Γράφουν κείμενα, εισάγουν εικόνες, ταξινομούν σε πίνακα με τη σειρά που αναφέρονται στο βιβλίο της Ιστορίας τους σταθμούς του ταξιδιού (βλέπε αντίστοιχο λογισμικό του Π.Ι.), εισάγουν κείμενα γραφικής μορφής για τους τίτλους, ζωγραφίζουν και εισάγουν το καράβι του Οδυσσέα, σελιδοποιούν. Εντοπίζουν τις περιοχές του ταξιδιού αξιοποιώντας κατάλληλο λογισμικό (π.χ. Google earth) και εμπλουτίζουν την εργασία τους με την τωρινή ονομασία των περιοχών και σύγχρονες φωτογραφίες. Εκτυπώνουν την εργασία τους δημιουργώντας αντίστοιχο φυλλάδιο.
Με την αξιοποίηση του λογισμικού παρουσιάσεων οργανώνουν το υλικό τους και το παρουσιάζουν.
»

«Οι μαθητές εμπλέκονται σε ιστοεξερευνήσεις (Webquests).
Οι μαθητές αναλαμβάνουν ομαδικές αποστολές διεπιστημονικής διερεύνησης ενός θέματος με τη μέθοδο των ιστοεξερευνήσεων (Webquests).
Π.χ. «Η θάλασσα»
Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες: δημοσιογράφων, καλλιτεχνών και λογοτεχνών.
Αποστολή δημοσιογράφων: ρεπορτάζ για τη ρύπανση της θάλασσας, αναζήτηση και οργάνωση πληροφοριακού υλικού (εννοιολογικός χάρτης).
Αποστολή καλλιτεχνών: συγκέντρωση και παρουσίαση έργων ζωγραφικής με θέμα τη θάλασσα (σύνθεση παρουσίασης με λεζάντες και σχόλια).
Αποστολή λογοτεχνών: αναζήτηση, συγκέντρωση, εικονογράφηση και παρουσίαση ποιημάτων για τη θάλασσα κλπ.
Ενθαρρύνονται και καθοδηγούνται να επικοινωνήσουν και να αναζητήσουν πληροφορίες για τις εργασίες τους, όταν αυτές το επιτρέπουν, από συμμαθητές σχολείων άλλων περιοχών, φορείς και ειδικούς αξιοποιώντας το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και για τη συγγραφή ηλεκτρονικού συνεργατικού παραμυθιού.
Γίνεται συζήτηση – διάλογος. Τα παιδιά συσχετίζουν το κλασικό ταχυδρομείο με το ηλεκτρονικό, ανακαλύπτουν ομοιότητες και διαφορές. Ενημερώνονται για τον ασφαλή τρόπο χρήσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
»

Δ΄ τάξη:

«Χρησιμοποιούν την εννοιολογική χαρτογράφηση και για ανίχνευση των πρότερων γνώσεων στην αρχή ενός σχεδίου εργασίας. Στο τέλος διορθώνουν, βελτιώνουν, συμπληρώνουν τον αρχικό χάρτη αξιολογώντας εμμέσως την εργασία τους.
Αναλαμβάνουν τη διεξαγωγή μικρών ερευνών όπως:
– τη διερεύνηση των προτιμήσεων των συμμαθητών τους σε φαγητά και αναψυκτικά (αγωγή υγείας)
– τη διερεύνηση των προτιμήσεών τους στα σπορ (ελεύθερος χρόνος)
– τη σύγκριση των καιρικών συνθηκών της περιοχής τους με άλλες περιοχές της πατρίδας μας αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες από το Διαδίκτυο (μελέτη περιβάλλοντος).
Συντάσσουν μετά από συζήτηση και διατύπωση υποθέσεων τα αντίστοιχα ερωτηματολόγια στον επεξεργαστή κειμένου. Συλλέγουν τα δεδομένα και τα εισάγουν σε ημιδιαμορφωμένα λογιστικά φύλλα. Τα μορφοποιούν. Τα απεικονίζουν γραφικά, με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, τα παρατηρούν, τα αναλύουν και συζητούν. Συγκρίνουν τα αποτελέσματα με τις αρχικές τους υποθέσεις. Θέτουν ερωτήματα, κάνουν προτάσεις. Σχεδιάζουν και δομούν την παρουσίαση όλης της εργασίας τους.
Συζητούν για το πώς εργάστηκαν και με ποιον τρόπο τους βοήθησαν οι ΤΠΕ. Ανταλλάσσουν απόψεις.
»

 1. Από τα ανωτέρω μπορούμε πολύ εύκολα να συμπεράνουμε ότι ο συντάκτης του παραπάνω κειμένου πήρε το Αναλυτικό Πρόγραμμα της επιμόρφωσης για την παιδαγωγική αξιοποίηση των υπολογιστών στην εκπαίδευση (Β΄επιπέδου) και το επικόλλησε. Αυτό όμως ποια αξία έχει όταν ο εκπαιδευτικός που καλείται να τα εφαρμόσει δεν έχει καμία εκπαίδευση ως προς τη διδακτική των αντίστοιχων γνωστικών αντικείμενων;
 2. Με ποιο τρόπο, σε ποιες ώρες, με ποιους υπολογιστές και σε ποιο εργαστήρι ο δάσκαλος θα αξιοποιήσει τις ΤΠΕ για να διδάξει π.χ. ότι το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου είναι πάντοτε 180 μοίρες, να συγκρίνει το έργο του Ιουλιανού του Παραβάτη και του Μέγα Θεοδοσίου με εννοιολογική χαρτογράφηση, να επικοινωνήσει με άλλα σχολεία για να διεξάγει μία ιστορική έρευνα όταν ο δάσκαλος πληροφορικής θα έχει τουλάχιστον τις 24 ώρες του εργαστηρίου από τις 35 του εβδομαδιαίου προγράμματος και στην Ε’, Στ’ υπάρχει μόνο 1 ώρα ευέλικτη ζώνη;
 3. Η ΔΟΕ εδώ και πολλά χρόνια επεδίωξε και εντέλει τα κατάφερε να απομακρυνθούν οι δάσκαλοι από την κεντρική Υπηρεσία και άλλους νευραλγικούς τομείς, για την πορεία της πρωτοβάθμιας, με διάφορες δικαιολογίες και με αφορμή το ολοήμερο σχολείο. Αυτό όμως είχε ως αποτέλεσμα να στελεχώνουν εδώ και χρόνια την Κ.Υ., το Π.Ι. εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας οι οποίοι έχουν μία τελείως αντίθετη εκπαιδευτική άποψη, τον κατακερματισμό της γνώσης ,τις ειδικότητες κ.λ.π. Αποτέλεσμα της παραπάνω τακτικής είναι να μπουν στα δημοτικά σχολεία «ειδικότητες» και να αφαιρεθούν από τους δασκάλους ποιοτικού περιεχομένου ώρες. Θεατρική αγωγή, εικαστικά, αγγλικά από την Α’ Δημοτικού, 6 ώρες ξένες γλώσσες στην Ε’ και στην Στ’ αλλά & μόνο 7 ώρες Ελληνικά. Πότε και πώς θα καλλιεργήσει ένας εκπαιδευτικός τη φιλαναγνωσία, πότε και πώς ένας εκπαιδευτικός αντί να διδάξει την τελευταία ενότητα της Ιστορίας της Δ’ που μιλά για το αρχαίο θέατρο οργανώσει θεατρικούς αγώνες με τους μαθητές του; Πότε και πώς θα κάνει καινοτόμες δράσεις περιβαλλοντική αγωγή, αγωγή υγείας, etwining, ρομποτική, εισαγωγή και εκπαίδευση στα πολυτροπικά κείμενα, αξιοποίηση του OLPC;
 4. Πώς θα κάνω μία διαθεματική δράση με την τάξη μου όταν θα πρέπει να πετύχω εκπαιδευτικούς, πληροφορικής, εικαστικών, μουσικής, θεατρικής αγωγής που να θέλουν να πάρουν μέρος σε τέτοιες δράσεις, που θα έχουν την απαραίτητη παιδαγωγική και διδακτική θεώρηση και προσέγγιση για την εφαρμογή καινοτόμων δράσεων;
 5. Και τελικά γιατί να επιμορφώνονται πλέον δάσκαλοι στην επιμόρφωση Β’ επιπέδου από τη στιγμή που δε θα υπάρχουν ούτε οι απαραίτητες υλικοτεχνικές υποδομές στη διάθεσή τους αλλά τελικά θα υπάρχει και επικάλυψη διδακτικών αντικειμένων; Θα διδάξω τον Ηρακλή με τον παραδοσιακό τρόπο και μετά από 3 μήνες μπορεί να διδαχτεί από το δάσκαλο πληροφορικής, ενώ 2 μήνες πριν ο δάσκαλος εικαστικών θα το έχει διδάξει στα εικαστικά και στο τέλος της χρονιάς ο δάσκαλος θεατρικής αγωγής θα ανεβάσει παράσταση με τος 10 άθλους του Ηρακλή.

Τι γνώμη έχετε; Είμαι υπερβολικός;

Περί

Just another boring teacher

Αναρτήθηκε στις Επιμόρφωση Β' Επιπέδου, Εκπαίδευση, Κενοτομία, Πρωτοβουλίες, Σχολείο0.0
9 comments on “Δεν θέλω τη συμπόνοια κανενός.
 1. Ο/Η Ελένη λέει:

  ΑΞΙΟΣ, ΑΞΙΟΣ, πες τα , πες τα, αλλα ποιος τ’ ακούει;;;;;;;; Ωραιότατα «σενάρια» που λέγαμε μέχρι πριν από ένα μήνα οι πιστοποιούμενοι!!!!!!!

 2. Ο/Η Ελένη λέει:

  «Τι καθορίζει την εκπαιδευτική πολιτική ενός κράτους;» (ρητορική ερώτηση!)

 3. Ο/Η Βαγγέλης λέει:

  Σωτήρη, διαβάζοντας την ανάρτησή σου, σκεφτόμουν ότι κάτι μου θυμίζει.

  Τι μου θυμίζει… τι μου θυμίζει… α! ναι, τη διδασκαλία στη δευτεροβάθμια, όπου αν έχεις μονόωρο μάθημα (και δεν είναι λίγα αυτά), βλέπεις τους μαθητές σου μόνο 2 ως τρία 40λεπτα το μήνα, έχοντας να αναπτύξεις πολλές από τις δραστηριότητες που αναφέρεις παραπάνω…

  Συνεπώς, η συμπόνοια δεκάδων χιλιάδων εκπ/κών της δευτεροβάθμιας είναι δεδομένη. Το πρόβλημα δεν είναι όμως καινούριο, απλά επεκτείνεται…

 4. Ο/Η TerraComputerata λέει:

  Υπερβολικός καθόλου. Νομίζω ότι έχεις κι εσύ επίσημα ενταχθεί στην ομάδα των γιαπωνέζων: Ο πόλεμος για τη δημόσια παιδεία έχει τελειώσει, η μάχη για την εκπαίδευση της νέας γενιάς έχει χαθεί εδώ και καιρό, κι όμως εμείς, βλακωδώς, δεν καταθέτουμε τα όπλα.
  βλ. http://blogs.sch.gr/tgiakoum/archives/8254

 5. Ο/Η Sophia λέει:

  Καλά, ώρες ώρες (πάντα) το Υπουργείο νομίζω ότι λειτουργεί έχοντας στην διάθεσή του παράλληλα σύμπαντα… μόνο που εμάς μας έχει ξεχάσει, στο ένα αυτό και μοναδικό…

 6. Ο/Η mcsotos λέει:

  @Βαγγέλη,
  Πάντοτε έχω την ίδια απορία γιατί να διαδίδονται, μεταδίδονται μόνο οι κακές πρακτικές;
  @Τερέζα
  Γιαπωνέζοι, Κινέζοι, Αμερικανοί η ουσία είναι ότι εμείς θα μπούμε στην τάξη στις 11/9. Η κ. Υπουργός που υπέγραψε την απόφαση μπορεί να βρίσκεται σε άλλο υπουργείο ή σπίτι της.
  @Sophia
  Πραγματικά ώρες ώρες αισθάνομαι σαν να συμμετέχω ενεργά στο «γυρίστε το γαλαξία με οτοστόπ»
  @Ελένη
  αυτό το σενάριο θα τα απέρριπτα με το σχόλιο: εκτός παιδαγωγικού πλαισίου

 7. Ο/Η Κώστας λέει:

  Συμφωνώ με όλους τους προλαλήσαντες, αλλά τα πράγματα είναι απλά.
  Τους περισσεύουν οι πληροφορικάριοι και θέλουν κάπου να τους βολέψουν, όπως διόρισαν όλους τους γυμναστες της ολυμπιακής παιδείας και τώρα δεν έχουν που να τους βάλουν.
  Έχουν γεμίσει τα γραφεία κρυμμένους γυμναστές. Είμαι σίγουρος ότι σε λίγο και το μάθημα της Φυσικής θα διδάσκεται από γυμναστές μιας και έχουν τπυχίο Φυσικής Αγωγής (όπως λέμε Αγωγή Υγείας κλπ).

 8. Ο/Η Νίκος Δαπόντες λέει:

  Σκέφτηκα να γράψω ένα σχόλιο αλλά βγήκε μεγάλο. Το ανάρτησα στο http://www.makolas.blogspot.com

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Εισάγετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και θα λαμβάνετε ειδοποίηση όταν αναρτώνται νέα άρθρα.

Μαζί με 966 ακόμα followers

Κελαηδίσματα
Επενδύσεις
 • Παρουσιάστηκε σφάλμα. Το κανάλι ίσως είναι εκτός λειτουργίας. Δοκιμάστε αργότερα.
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
Ιουλίου 2010
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
ΑΡΧΕΙΟ
Κατηγορίες
Feedburner
Blog Stats
 • 394.105 hits
Αρέσει σε %d bloggers: